Tag: Tips

Teknik Menulis Berita

Teknik Menulis Berita

Berita adalah laporan peristiwa terbaru. Peristiwa lama bukan lagi berita, paling-paling jadi berita basi. Peristiwa yang dilaporkan itulah berita. Be ...